Opis systemu

Oprogramowanie

Stacje operatorskie z oprogramowaniem Forester VMS Kontroler, VMS Player, VMS Detektor Client Nadzór wizyjny wspomagamy szeregiem programów komputerowych wchodzących w skład pakietu Forester. Forester Kontroler to moduł odpowiedzialny za sterowanie zestawów kamerowych. Umożliwia zarówno pracę w trybie ręcznym - komendy dla ruchu głowic wydawane są przy użyciu specjalistycznego manipulatora 3D - jak i w trybie automatycznym, w którym głowice odtwarzają automatyczne zaprogramowane trasy patrolowania, lub przechodzą do zdefiniowanych punktów nadzoru. Forester Player to moduł odpowiedzialny za odbiór transmisji wizyjnej i prezentowanie jej operatorowi. Obsługuje wyświetlanie obrazu o rozdzielczościach HD na wielkoformatowych monitorach LED/LCD. Oprogramowanie obsługuje także prezentacje dla operatora dodatkowych informacji takich jak: aktualny kierunek obserwacji, nazwy własne obserwowanych obszarów, obiektów i miejscowości (w celu ułatwienia orientacji w terenie), nazwy tras patrolowych i presetów. VMS Detektor Client to oprogramowanie przeznaczone do zarządzania alarmami generowanymi przez systemy detekcji dymu Forester Detektor. Oprogramowanie gromadzi dane dotyczące alarmów, prezentuje je w formie przyjaznej dla operatora oraz umożliwia uzupełnienie informacji alarmowej o dodatkowe dane niezbędne dla prowadzenia akcji gaśniczej. Program wyposażony jest w własny system GIS (system mapy cyfrowej) służący do wizualizacji na podkładach mapowych aktualnych namiarów pochodzących z zestawów kamerowych Forester i tym samym umożliwiając łatwą lokalizację pożarów w przestrzeni.

 
System Forester współpracuje z aplikacją mobilną Forester APK, która umożliwia prezentowanie na urządzeniu mobilnym pod kontrolą systemu Android lub iOS informacji niezbędnych dla prowadzenia akcji lokalizacji i gaszenia pożarów.
Aplikacja prezentuje aktualną listę potwierdzonych alarmów wykrytych przez system Forester, szczegóły każdego z nich wraz z zdjęciami. Możliwe jest zlokalizowanie alarmu na mapie a także podgląd obrazu z kamery systemu Forester bezpośrednio w telefonie.